Turkiska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Αγαπητέ κύριε,
Sayın Yetkili,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Αγαπητή κυρία,
Sayın Yetkili,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Sayın Yetkili,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Sayın Yetkililer,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Yetkili makama,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Sayın Ahmet Bey,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Sayın Ayşe Hanım,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Sayın Dilek Hanım,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Sayın Lale Hanım,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Används för att ange hur man känner den sökande
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Används för att ange hur man känner den sökande
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Används för att ange hur man känner den sökande
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Används för att ange hur man känner den sökande
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
... εξ αρχής έδειξε ότι...
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
Είναι υπεύθυνο άτομο.
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
... onun sıradışı özelliğidir.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev