Finska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Monsieur,
Hyvä Herra,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Madame,
Hyvä Rouva
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Madame, Monsieur,
Hyvä Herra / Rouva
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Madame, Monsieur
Hyvät vastaanottajat,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Aux principaux concernés,
Hyvät vastaanottajat,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Monsieur Dupont,
Hyvä herra Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Madame Dupont,
Hyvä rouva Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Mademoiselle Dupont,
Hyvä neiti Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Madame Dupont,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
C'est avec plaisir que je recommande...
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Används för att ange hur man känner den sökande
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Används för att ange hur man känner den sökande
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Används för att ange hur man känner den sökande
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Används för att ange hur man känner den sökande
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
... se distingue par...
...erottautui hyvillä...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
Sa qualité principale est ...
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Hän on luova ongelmanratkaisija
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
Il/elle possède une large palette de compétences.
Hänellä on laajat taidot
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
Il/elle communique ses idées clairement.
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Hän on luotettava henkilö
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Hänellä on hyvä tietämys...
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
Il/elle participe activement dans...
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Ses principales fonctions consistaient en...
Hänen päävastuualueensa olivat...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Används för att avsluta ett positivt referensbrev