Danska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Monsieur,
Kære Hr.,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Madame,
Kære Fru.,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Madame, Monsieur,
Kære Hr./Fru.,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Madame, Monsieur
Kære Hr./Fru.,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Aux principaux concernés,
Til hvem det vedkommer,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Monsieur Dupont,
Kære Hr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Madame Dupont,
Kære fru. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Mademoiselle Dupont,
Kære Frk. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Madame Dupont,
Kære Fr. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
C'est avec plaisir que je recommande...
Jeg er begejstret for at være reference for...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Används för att ange hur man känner den sökande
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Används för att ange hur man känner den sökande
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Används för att ange hur man känner den sökande
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Används för att ange hur man känner den sökande
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
... se distingue par...
... adskilte sig selv ved at...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
Sa qualité principale est ...
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Han / hun er en kreativ problemløser.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
Il/elle possède une large palette de compétences.
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
Il/elle communique ses idées clairement.
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Han / hun har en omfattende viden om... .
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
Il/elle participe activement dans...
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Ses principales fonctions consistaient en...
Hans / hendes ansvarområder var...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev