Engelska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Hyvä Herra,
Dear Sir,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Hyvä Rouva
Dear Madam,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Hyvä Herra / Rouva
Dear Sir / Madam,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Hyvät vastaanottajat,
Dear Sirs,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Hyvät vastaanottajat,
To whom it may concern,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Hyvä herra Smith,
Dear Mr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Hyvä rouva Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Hyvä neiti Smith,
Dear Miss Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Hyvä neiti / rouva Smith,
Dear Ms. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Används för att ange hur man känner den sökande
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Används för att ange hur man känner den sökande
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Används för att ange hur man känner den sökande
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Används för att ange hur man känner den sökande
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
...erottautui hyvillä...
...distinguished himself / herself by…
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
His / her greatest talent is / lies in…
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
Hän on luova ongelmanratkaisija
He / she is a creative problem-solver.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
Hänellä on laajat taidot
He / she has a broad range of skills.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
He / she communicates his / her ideas clearly.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
Hän on luotettava henkilö
He / she handles responsibility well.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
Hänellä on hyvä tietämys...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
He / she always takes an active role in… .
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Hänen päävastuualueensa olivat...
His / her main responsibilities were…
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
His / her weekly tasks involved…
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev