Polska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Estimata sinjoro,
Szanowny Panie,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjorino,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Szanowni Państwo,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Estimataj sinjoroj,
Szanowni Państwo,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Al kiu ĝi povas koncerni,
Szanowni Państwo,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Estimata sinjoro Smith,
Szanowny Panie,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Används för att ange hur man känner den sökande
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Används för att ange hur man känner den sökande
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Znam ... od... i jako... w...
Används för att ange hur man känner den sökande
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Används för att ange hur man känner den sökande
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
...distingis per...
...wyróżniał/-a się...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
Li/ŝi havas grandan scion de....
... posiada szeroką wiedzę...
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Zawsze bierze czynny udział w...
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev