Grekiska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Estimata sinjoro,
Αγαπητέ κύριε,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjorino,
Αγαπητή κυρία,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Estimataj sinjoroj,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Al kiu ĝi povas koncerni,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Estimata sinjoro Smith,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
Används för att ange hur man känner den sökande
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
Används för att ange hur man känner den sökande
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
Används för att ange hur man känner den sökande
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
Används för att ange hur man känner den sökande
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
...distingis per...
... εξ αρχής έδειξε ότι...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Είναι υπεύθυνο άτομο.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
Li/ŝi havas grandan scion de....
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev