Finska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Dear Sir,
Hyvä Herra,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Dear Madam,
Hyvä Rouva
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Dear Sir / Madam,
Hyvä Herra / Rouva
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dear Sirs,
Hyvät vastaanottajat,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
To whom it may concern,
Hyvät vastaanottajat,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Dear Mr. Smith,
Hyvä herra Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Dear Mrs. Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Dear Miss Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Dear Ms. Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
I am delighted to be called upon as a reference for…
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Används för att ange hur man känner den sökande
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Används för att ange hur man känner den sökande
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Används för att ange hur man känner den sökande
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Används för att ange hur man känner den sökande
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
...distinguished himself / herself by…
...erottautui hyvillä...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
His / her greatest talent is / lies in…
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
He / she is a creative problem-solver.
Hän on luova ongelmanratkaisija
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
He / she has a broad range of skills.
Hänellä on laajat taidot
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
He / she communicates his / her ideas clearly.
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
He / she handles responsibility well.
Hän on luotettava henkilö
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Hänellä on hyvä tietämys...
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
He / she always takes an active role in… .
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
His / her main responsibilities were…
Hänen päävastuualueensa olivat...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
His / her weekly tasks involved…
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Används för att avsluta ett positivt referensbrev