Finska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Kære Hr.,
Hyvä Herra,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Kære Fru.,
Hyvä Rouva
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Kære Hr./Fru.,
Hyvä Herra / Rouva
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Kære Hr./Fru.,
Hyvät vastaanottajat,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Til hvem det vedkommer,
Hyvät vastaanottajat,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Kære Hr. Smith,
Hyvä herra Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Kære fru. Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Kære Frk. Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Kære Fr. Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Jeg er begejstret for at være reference for...
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Används för att ange hur man känner den sökande
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Används för att ange hur man känner den sökande
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Används för att ange hur man känner den sökande
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Används för att ange hur man känner den sökande
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
... adskilte sig selv ved at...
...erottautui hyvillä...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
Han / hun er en kreativ problemløser.
Hän on luova ongelmanratkaisija
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Hänellä on laajat taidot
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Hän on luotettava henkilö
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
Han / hun har en omfattende viden om... .
Hänellä on hyvä tietämys...
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Hans / hendes ansvarområder var...
Hänen päävastuualueensa olivat...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Används för att avsluta ett positivt referensbrev