Kinesiska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

سيدي المحترم،
尊敬的先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
السيدة المحترمة،
尊敬的女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
السيد المحترم \ السيدة المحترمة،
尊敬的先生/女士,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
السادة المحترمون،
尊敬的先生们,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
إلى مَنْ يهمّهُ الأمر،
尊敬的收信人,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
عزيزي السيد رامي،
尊敬的史密斯先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
عزيزتي السيدة رامي،
尊敬的史密斯女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
عزيزتي الآنسة نادية،
尊敬的史密斯小姐,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
عزيزتي السيدة نادية،
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
يسعدني أن أكتب هذه رسالة التوصية هذه نيابة عن...
很高兴可以为...做推荐
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
لقد كان لي شرف التعرف على... في...، عندما التحق...
在他...时加入...,我和他初次认识
Används för att ange hur man känner den sökande
لقد طلب مني ... أنْ أكتب رسالة توصية دعما لمطلبه لـ... وأنا سعيد جدّا لأقوم بهدا الدور.
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
لقد كان لي الشرف أن أكون رئيساَ \ مُشرفا على \ زميلا لـ... منذ... .
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
يُسعدني أن أكتب رسالة التوصية هذه لـ... في هذه الرسالة أودّ أن أعبّر عن احترامي وتقديري لهذا الشاب اللامع الذي قدم مساهمات جليلة لعمل الفريق الذي أشرف عليه.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
أكتب رسالة التوصية هذه لـ... دونَ أيّ تردّدٍ.
我毫不犹豫为...写推荐信
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
إنه لمن دواعي سروري أن رسالة التوصية هذه لـ...
我很高兴能为...写推荐信
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
لقد تعرفت على... منذ...، عندما كان مسجّلاً \ كانت مسجّلةً في الصف الذي قمت بتدريسه \ بدأ \ بدأت العمل في...
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Används för att ange hur man känner den sökande
لقد عرفت ... لــ .... أشهر \ سنوات بصفتي... في...
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Används för att ange hur man känner den sökande
لقد كنت رئيس العمل لـ \ المشرف على \ زميلا لـ \ أستاذاً لــ من ... إلى ...
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Används för att ange hur man känner den sökande
عمل \ عملت لديّ على مشروعات مختلفة بصفته \ بصفتها... وبناء على عمله \ عملها فإني أعتبره \ أعتبرها كواحد \ كواحدة من أفضل... الذين عملوا لدينا.
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

لقد عرفتهُ \ عرفتها كشخص ... منذ بداية تعاوننا.
从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
لقد تميّز \ تميّزت بـ...
...以...区别于其他人
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
موهبته \ موهبتها الأعظم تكمن في...
他/她最大的才能在于...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
يحلّ \ تحلّ المشاكل بشكل خلاّقٍ.
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
يملك \ تملك مجموعة واسعة من المهاراتِ.
他/她拥有众多技能。
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
يشرح أفكاره ويبلغها \ تشرح أفكارها وتبلغها بوضوح.
他/她能清楚地表达自己的想法。
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
يتحمّل \ تتحمّل المسؤولية جيّداً.
他/她能很好的处理各种责任。
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
يملك \ تملك معرفة واسعة بـ...
他/她在...方面拥有广泛知识
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
إنه يتعلم \ إنها تتعلم المفاهيم الجديدة بسرعة ويقبل \ تقبل النقد البنّاء والتعليمات المتعلقة بالعمل.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
أودّ أن أذكر هنا، أنّ... هو \ هي... ويملك \ تملك القدرة على...
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
قُدْرتهُ \ قُدْرتها الكبيرة على ....كانت لا تُقدّر بثمن.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
يقوم \ تقوم دائما بدور فعّال في ...
他/她总是积极参加...
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
ينتهي من عمله \ تنتهي من عملها في الوقت المحدد. عندما يكون لديه \ لديها مشاغل أو أسئلة حول مهمة كُلِّف \ كُلِّفت بها، فإنه يتكلم \ فإنّها تتكلم بكل صراحة وبشكل مباشر، معبّرا \ معبّرة بذلك عما يختلج في أذهان الآخرين دون أن يفصحوا عنه.
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

حين كان \ كانت معنا... . هذه المسؤولية تستلزم...
他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
كانت مسؤولياته \ مسؤولياتها الأساسية...
他/她的主要职责是...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
شملت مهماته \ مهماتها الأسبوعية...
他/她每周的工作包括...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

أود أن أقول إنه لَمِن الممتع العمل مع...، هو \ هي شخص يُعتمد عليه وذكي \ ذكية ذو \ ذات حس فكاهي جيّد.
我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
إذا كان أداؤه \ أداؤها في شركتنا دليلا جيداً على كيفية أدائه \ أدائها مستقبلا في شركتك فإنه سيكون \ فإنها ستكون مكسبا إيجابيا حقيقيا لبرنامجك.
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
في رأيي، ... يعمل بشكل جادّ ويتولى المهمات بشكل ذاتي ويفهم تماما ما يحتاجه كل مشروع.
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
يقوم على الدوام بإنتاج عمل ذي قيمة عالية في الوقت المطلوب.
...总能高质量地按时完成工作。
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
كانت نقاط الضعف الوحيدة التي لاحظتها في أداء المرشح \ المرشحة...
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
أعتقد أنّ... من اللازم أن يعطى الأولوية في الحصول على الوظيفة مقارنة بالمرشحين الآخرين لأنّ...
我认为...应该被优先考虑,因为...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

...سيكون إضافة ممتازة لبرنامجك. إذا كان من الممكن أن أساعد أكثر، فلا تتردد من فضلك الاتصال بي بالبريد الإلكتروني أو على التليفون.
...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
... له \ لها مني كل الدعم. سيكون \ ستكون إضافة حقيقية لبرنامجك.
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
إني على ثقة أنّ... سيواصل \ ستواصل العمل بشكل مثمر للغاية. له \ لها مني كل الدعم.
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
له \ لها مني كل الدعم ودون أي احتراز. أرجو أن تتصل بي إذا كان لديك أية أسئلة إضافية.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
إني أومن بشكل قوي بقدراته \ قدراتها الهائلة على... وأدعم بشكل قوي رغبته في مواصلة الدراسة في جامعتكم، حيث سيستطيع \ ستستطيع أن يطوّر \ تطور مواهبه \ مواهبها اللامعة ويضعها \ تضعها في موضع الاختبار.
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
إنه لمن دواعي الشعور بالغبطه منحه \ منحها أقوى رسالة توصية. آمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة.
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
إني أدعم بحماس توصية... كمرشح واعد.
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
نادرا ما قمت بتوصية شخص دون تحفظ. إنه لمن دواعي سروري إذنْ أن أفعل هذا في حالة...
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
أحترم... كزميل، ولكن من اللازم أنْ أقول بكل صراحة، إني لا أستطيع أن أوصي به \ بها للعمل في شركتكم.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
سأكون سعيدا بالإجابة عن أي سؤال قد يتبادر إلى أذهانكم.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
تستطيع الاتصال بي من خلال البريد العادي \ الإلكتروني إذا احتجت إلى أي معلومات إضافية.
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Används för att avsluta ett positivt referensbrev