Svenska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Tisztelt Uram!
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Tisztelt Hölgyem!
Bästa fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Bästa herr eller fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Tisztelt Smith Úr!
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Tisztelt Smith Asszony!
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Tisztelt Smith Asszony!
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Kedves Smith John!
Bäste John Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Jag skriver gällande er annons på ...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Erősségeim ...
Mina främsta styrkor är ...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Szakterületem a ....
Mitt kompetensområde är ...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Magas szinten beszélek...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Középszinten beszélek....
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Jag är en erfaren användare av ...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Kiváló kommunikációs készség
Utmärkt kommunikationsförmåga
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Deduktív érvelés
God slutledningsförmåga
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logikus gondolkodás
Logiskt tänkande
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analitikus készségek
Analytisk förmåga
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Jó interperszonális készség
Bra samarbetsförmåga
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Jó tárgyalási készség
Bra förhandlingsteknik
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Előadó készség/Prezentációs készség
Bra presentationsteknik
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Tisztelettel,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Tisztelettel,
Med vänliga hälsningar,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Tisztelettel,
Vördsamt,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Üdvözlettel,
Vänliga hälsningar,
Informellt, förnamn används