Nederländska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Tisztelt Uram!
Geachte heer
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Tisztelt Hölgyem!
Geachte mevrouw
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Geachte heer, mevrouw
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Geachte dames en heren
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Geachte dames en heren
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Tisztelt Smith Úr!
Geachte heer Jansen
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Tisztelt Smith Asszony!
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Tisztelt Smith Asszony!
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Kedves Smith John!
Beste meneer Jansen
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Erősségeim ...
Mijn sterke punten zijn ...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Szakterületem a ....
Mijn vakgebied is ...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Magas szinten beszélek...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Középszinten beszélek....
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Ik beschik over goede kennis van ...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Kiváló kommunikációs készség
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Deduktív érvelés
Analytisch denkvermogen
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logikus gondolkodás
Logisch denkvermogen
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analitikus készségek
Analytische vaardigheden
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Jó interperszonális készség
Goede intermenselijke vaardigheden
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Jó tárgyalási készség
Onderhandelingsvaardigheden
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Előadó készség/Prezentációs készség
Presentatievaardigheden
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Tisztelettel,
Met vriendelijke groet,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Tisztelettel,
Met vriendelijke groet,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Tisztelettel,
Hoogachtend,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Üdvözlettel,
Met de beste groeten,
Informellt, förnamn används