Kinesiska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Tisztelt Uram!
尊敬的先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Tisztelt Hölgyem!
尊敬的女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Tisztelt Hölgyem!Uram!
尊敬的先生/女士,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
尊敬的先生们,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
尊敬的收信人,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Tisztelt Smith Úr!
尊敬的史密斯先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
尊敬的史密斯女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Tisztelt Smith Asszony!
尊敬的史密斯小姐,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Tisztelt Smith Asszony!
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Kedves Smith John!
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
我想申请...一职
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
我对此工作很感兴趣,因为...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
我想为您工作,因为...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Erősségeim ...
我的强项是...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
我很适合这个职位,因为...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Szakterületem a ....
我的专长是…
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
即使在压力下我也能保持高标准。
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
我的母语是...,但我也会说...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Magas szinten beszélek...
我熟练掌握...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Középszinten beszélek....
我能用...语进行工作交流
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
我在...领域有...年工作经验
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
我是...的熟练使用者
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
我相信我是...和...技能的良好结合
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Kiváló kommunikációs készség
出色的沟通技能
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Deduktív érvelés
演绎推理能力
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logikus gondolkodás
逻辑性思考
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analitikus készségek
分析技能
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Jó interperszonális készség
良好的人际交往技能
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Jó tárgyalási készség
谈判技能
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Előadó készség/Prezentációs készség
观点陈述能力
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
附件中含有我的个人简历。
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
可以从...处获得推荐信
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Számomra egy interjú megfelelne a ...
我可以在...的时候接受面试
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Tisztelettel,
此致
Formellt, mottagarens namn är okänt
Tisztelettel,
此致
敬礼
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Tisztelettel,
肃然至上
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Üdvözlettel,
祝好
Informellt, förnamn används