Spanska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Sehr geehrter Herr,
Distinguido Señor:
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Sehr geehrte Frau,
Distinguida Señora:
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Sehr geehrte Damen und Herren,
Distinguidos Señores:
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Sehr geehrte Damen und Herren,
Apreciados Señores:
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Sehr geehrte Damen und Herren,
A quien pueda interesar
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Apreciado Sr. Pérez:
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Apreciada Sra. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Apreciada Srta. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Apreciada Sra. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Lieber Herr Schmidt,
Estimado Sr. Pérez:
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Quisiera postularme para el puesto de...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Zu meinen Stärken zählen...
Mis puntos fuertes son...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Mein Fachgebiet ist...
Mi área de conocimiento es...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Tengo un manejo excelente de...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Excelentes habilidades de comunicación
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
schlussfolgerndes Denken
Razonamiento deductivo
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
logisches Denken
Razonamiento lógico
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
analytische Fähigkeiten
Capacidad de análisis
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
hohe soziale Kompetenz
Buena comunicación interpersonal
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Verhandlungsgeschick
Aptitudes de negociación
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Präsentationsfähigkeiten
Habilidad para hablar en público
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Encontrará mi currículo adjunto.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Mit freundlichen Grüßen
Se despide cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Mit freundlichen Grüßen
Atentamente,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Hochachtungsvoll
Respetuosamente,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Herzliche Grüße
Saludos,
Informellt, förnamn används