Svenska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Sayın Yetkili,
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Sayın Yetkili,
Bästa fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Sayın Yetkili,
Bästa herr eller fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Sayın Yetkililer,
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Yetkili makama / merciiye,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Sayın Ahmet Bey,
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Sayın Dilek Hanım,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Sayın Melek Hanım,
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Sayın Demet Hanım,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Sayın Alihan Erturan,
Bäste John Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Jag skriver gällande er annons på ...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
... için sizinle çalışmak isterdim.
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Güçlü yanlarım ...
Mina främsta styrkor är ...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Mitt kompetensområde är ...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
... diline son derece hakimimdir.
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Jag är en erfaren användare av ...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Mükemmel iletişim becerisi
Utmärkt kommunikationsförmåga
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Tümdengelim muhakemesi
God slutledningsförmåga
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Mantıklı düşünebilme
Logiskt tänkande
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analitik düşünce
Analytisk förmåga
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Bra samarbetsförmåga
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Anlaşma becerisi
Bra förhandlingsteknik
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Sunum becerisi
Bra presentationsteknik
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Saygılarımla,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Tüm içtenliğimle,
Med vänliga hälsningar,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Saygılarımla,
Vördsamt,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Saygılar,
Vänliga hälsningar,
Informellt, förnamn används