Japanska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Sayın Yetkili,
拝啓
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Sayın Yetkili,
拝啓
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Sayın Yetkili,
拝啓
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Sayın Yetkililer,
拝啓
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Yetkili makama / merciiye,
関係者各位
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Sayın Ahmet Bey,
拝啓 
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Sayın Dilek Hanım,
拝啓
・・・・様
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Sayın Melek Hanım,
拝啓
・・・・様
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Sayın Demet Hanım,
拝啓
・・・・様
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Sayın Alihan Erturan,
拝啓
・・・・様
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
... için sizinle çalışmak isterdim.
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Güçlü yanlarım ...
私の強みは・・・・
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
・・・・することで貢献することができます。
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Uzmanlık alanım dahilinde ...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
... diline son derece hakimimdir.
・・・・語を話すことができます。
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
İyi seviyede ... bilgim vardır.
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
・・・・を使いこなすことができます。
Används för att ange vad för programvara du kan använda
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Mükemmel iletişim becerisi
コミュニケーション能力
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Tümdengelim muhakemesi
演繹的推理力
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Mantıklı düşünebilme
論理的思考能力
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analitik düşünce
分析能力
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
İyi kişilerarası ilişki becerisi
対人能力
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Anlaşma becerisi
交渉能力
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Sunum becerisi
プレゼンテーション能力
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
履歴書を同封いたしました。
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
・・・・から推薦状を頂きました。
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
・・・・日なら伺うことができます。
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Saygılarımla,
敬具
Formellt, mottagarens namn är okänt
Tüm içtenliğimle,
敬具
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Saygılarımla,
敬具
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Saygılar,
敬具
Informellt, förnamn används