Turkiska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Vážený pane,
Sayın Yetkili,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Vážená paní,
Sayın Yetkili,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Vážený pane / Vážená paní,
Sayın Yetkili,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dobrý den,
Sayın Yetkililer,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Všem zainteresovaným stranám,
Yetkili makama / merciiye,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Vážený pane Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Sayın Dilek Hanım,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Vážená slečno Smithová,
Sayın Melek Hanım,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Sayın Demet Hanım,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Milý Johne Smith,
Sayın Alihan Erturan,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Moje silné stránky jsou...
Güçlü yanlarım ...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Moje oblast odborných znalostí je...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Mám výbornou znalost...
... diline son derece hakimimdir.
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Mám znalost...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Mám... roky/let zkušeností z práce...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Výborné komunikační schopnosti
Mükemmel iletişim becerisi
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Dedukce
Tümdengelim muhakemesi
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logické myšlení
Mantıklı düşünebilme
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytické schopnosti
Analitik düşünce
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Dobré interpersonální schopnosti
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Vyjednávací schopnosti
Anlaşma becerisi
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Prezentační dovednosti
Sunum becerisi
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Můj životopis naleznete v příloze.
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Ohledně referencí se obraťte na...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Na pohovor se mohu dostavit dne...
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
S pozdravem,
Saygılarımla,
Formellt, mottagarens namn är okänt
S pozdravem,
Tüm içtenliğimle,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
S úctou,
Saygılarımla,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Se srdečným pozdravem,
Saygılar,
Informellt, förnamn används