Polska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Vážený pane,
Szanowny Panie,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Vážená paní,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Vážený pane / Vážená paní,
Szanowni Państwo,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dobrý den,
Szanowni Państwo,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Všem zainteresovaným stranám,
Szanowni Państwo,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Vážený pane Smith,
Szanowny Panie,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Vážená slečno Smithová,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Milý Johne Smith,
Szanowny Panie,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Moje silné stránky jsou...
Moje mocne strony to ...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Moje oblast odborných znalostí je...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Mám výbornou znalost...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Mám znalost...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Biegle posługuję się programem/programami...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Výborné komunikační schopnosti
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Dedukce
Rozumowanie dedukcyjne
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logické myšlení
Logiczne myślenie
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytické schopnosti
Zdolności analityczne
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Dobré interpersonální schopnosti
Zdolności interpersonalne
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Vyjednávací schopnosti
Zdolności negocjacyjne
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Prezentační dovednosti
Umiejętność prezentacji
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Můj životopis naleznete v příloze.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Referencje na żądanie.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Ohledně referencí se obraťte na...
Referencje na żądanie od ...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Na pohovor se mohu dostavit dne...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
S pozdravem,
Z wyrazami szacunku,
Formellt, mottagarens namn är okänt
S pozdravem,
Z wyrazami szacunku,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
S úctou,
Z poważaniem,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Se srdečným pozdravem,
Pozdrawiam,
Informellt, förnamn används