Japanska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Vážený pane,
拝啓
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Vážená paní,
拝啓
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Vážený pane / Vážená paní,
拝啓
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dobrý den,
拝啓
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Všem zainteresovaným stranám,
関係者各位
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Vážený pane Smith,
拝啓 
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
拝啓
・・・・様
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Vážená slečno Smithová,
拝啓
・・・・様
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
拝啓
・・・・様
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Milý Johne Smith,
拝啓
・・・・様
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Moje silné stránky jsou...
私の強みは・・・・
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
・・・・することで貢献することができます。
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Moje oblast odborných znalostí je...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Mám výbornou znalost...
・・・・語を話すことができます。
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Mám znalost...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Mám... roky/let zkušeností z práce...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
・・・・を使いこなすことができます。
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Výborné komunikační schopnosti
コミュニケーション能力
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Dedukce
演繹的推理力
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logické myšlení
論理的思考能力
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytické schopnosti
分析能力
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Dobré interpersonální schopnosti
対人能力
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Vyjednávací schopnosti
交渉能力
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Prezentační dovednosti
プレゼンテーション能力
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Můj životopis naleznete v příloze.
履歴書を同封いたしました。
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Ohledně referencí se obraťte na...
・・・・から推薦状を頂きました。
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Na pohovor se mohu dostavit dne...
・・・・日なら伺うことができます。
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
S pozdravem,
敬具
Formellt, mottagarens namn är okänt
S pozdravem,
敬具
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
S úctou,
敬具
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Se srdečným pozdravem,
敬具
Informellt, förnamn används