Franska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Vážený pane,
Monsieur,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Vážená paní,
Madame,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Vážený pane / Vážená paní,
Madame, Monsieur,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dobrý den,
Madame, Monsieur,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Všem zainteresovaným stranám,
Aux principaux concernés,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Vážený pane Smith,
Monsieur Dupont,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Madame Dupont,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Vážená slečno Smithová,
Mademoiselle Dupont,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Madame Dupont,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Milý Johne Smith,
Monsieur Dupont,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Moje silné stránky jsou...
Mes qualités principales sont...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Moje oblast odborných znalostí je...
Mon domaine d'expertise est...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Mám výbornou znalost...
J'ai une excellente maîtrise du...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Mám znalost...
J'ai une connaissance pratique de...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Mám... roky/let zkušeností z práce...
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Je suis un utilisateur confirmé de...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Výborné komunikační schopnosti
Excellentes techniques de communication
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Dedukce
Capacité de déduction
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logické myšlení
Esprit de logique
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytické schopnosti
Esprit analytique
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Dobré interpersonální schopnosti
Compétences relationnelles
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Vyjednávací schopnosti
Compétences en négociation
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Prezentační dovednosti
Capacités d'exposition
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Můj životopis naleznete v příloze.
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Ohledně referencí se obraťte na...
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Je suis disponible pour un entretien le...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
S pozdravem,
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Formellt, mottagarens namn är okänt
S pozdravem,
Salutations distinguées,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
S úctou,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Se srdečným pozdravem,
Meilleures salutations,
Informellt, förnamn används