Esperanto | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Vážený pane,
Estimata sinjoro,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Vážená paní,
Estimata sinjorino,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Vážený pane / Vážená paní,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dobrý den,
Estimataj sinjoroj,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Všem zainteresovaným stranám,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Vážený pane Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Vážená slečno Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Milý Johne Smith,
Estimata John Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Mi ŝatus labori por vi, por...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Moje silné stránky jsou...
Miaj fortoj estas...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Moje oblast odborných znalostí je...
Mia areo de kompetenteco estas...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Mám výbornou znalost...
Mi havas bonegan komandon de...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Mám znalost...
Mi havas mezan scion de...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Mi havas... jarojn de sperto en...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Mi estas sperta uzanto de...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Výborné komunikační schopnosti
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Dedukce
Dedukta rezonado
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logické myšlení
Logika rezonado
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytické schopnosti
Analizaj kapabloj
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Dobré interpersonální schopnosti
Bonaj interhomaj kapabloj
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Vyjednávací schopnosti
Negocadaj kapabloj
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Prezentační dovednosti
Prezentaj kapabloj
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Můj životopis naleznete v příloze.
Vi trovos mian karierresumo kune.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Ohledně referencí se obraťte na...
Vi povas akiri referencojn el...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
S pozdravem,
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är okänt
S pozdravem,
Altestime,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
S úctou,
Altestime,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Se srdečným pozdravem,
Ĉion bonan,
Informellt, förnamn används