Spanska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Bäste herrn,
Distinguido Señor:
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Bästa fru,
Distinguida Señora:
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Bästa herr eller fru,
Distinguidos Señores:
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Bästa herrar,
Apreciados Señores:
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quien pueda interesar
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Bäste herr Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Bästa fröken Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Bäste John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Jag skriver gällande er annons på ...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Quisiera postularme para el puesto de...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Mina främsta styrkor är ...
Mis puntos fuertes son...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Mitt kompetensområde är ...
Mi área de conocimiento es...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Tengo un manejo excelente de...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Jag är en erfaren användare av ...
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Utmärkt kommunikationsförmåga
Excelentes habilidades de comunicación
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
God slutledningsförmåga
Razonamiento deductivo
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logiskt tänkande
Razonamiento lógico
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytisk förmåga
Capacidad de análisis
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Bra samarbetsförmåga
Buena comunicación interpersonal
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Bra förhandlingsteknik
Aptitudes de negociación
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Bra presentationsteknik
Habilidad para hablar en público
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Encontrará mi currículo adjunto.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Med vänlig hälsning,
Se despide cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med vänliga hälsningar,
Atentamente,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Vördsamt,
Respetuosamente,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Vänliga hälsningar,
Saludos,
Informellt, förnamn används