Polska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Bäste herrn,
Szanowny Panie,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Bästa fru,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Bästa herr eller fru,
Szanowni Państwo,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Bästa herrar,
Szanowni Państwo,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Szanowni Państwo,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Bäste herr Smith,
Szanowny Panie,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Bästa fröken Smith,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Bäste John Smith,
Szanowny Panie,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Jag skriver gällande er annons på ...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Mina främsta styrkor är ...
Moje mocne strony to ...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Mitt kompetensområde är ...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Jag har grundläggande kunskaper i ...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Jag är en erfaren användare av ...
Biegle posługuję się programem/programami...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Utmärkt kommunikationsförmåga
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
God slutledningsförmåga
Rozumowanie dedukcyjne
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logiskt tänkande
Logiczne myślenie
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytisk förmåga
Zdolności analityczne
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Bra samarbetsförmåga
Zdolności interpersonalne
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Bra förhandlingsteknik
Zdolności negocjacyjne
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Bra presentationsteknik
Umiejętność prezentacji
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Referencje na żądanie.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Referencje na żądanie od ...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Jag finns tillgänglig för intervju ...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Med vänlig hälsning,
Z wyrazami szacunku,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med vänliga hälsningar,
Z wyrazami szacunku,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Vördsamt,
Z poważaniem,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Vänliga hälsningar,
Pozdrawiam,
Informellt, förnamn används