Japanska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Bäste herrn,
拝啓
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Bästa fru,
拝啓
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Bästa herr eller fru,
拝啓
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Bästa herrar,
拝啓
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
関係者各位
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Bäste herr Smith,
拝啓 
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Bästa fru Smith,
拝啓
・・・・様
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Bästa fröken Smith,
拝啓
・・・・様
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Bästa fru Smith,
拝啓
・・・・様
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Bäste John Smith,
拝啓
・・・・様
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Jag skriver gällande er annons på ...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Mina främsta styrkor är ...
私の強みは・・・・
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
・・・・することで貢献することができます。
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Mitt kompetensområde är ...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Jag har utmärkta kunskaper i ...
・・・・語を話すことができます。
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Jag har grundläggande kunskaper i ...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Jag är en erfaren användare av ...
・・・・を使いこなすことができます。
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Utmärkt kommunikationsförmåga
コミュニケーション能力
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
God slutledningsförmåga
演繹的推理力
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logiskt tänkande
論理的思考能力
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytisk förmåga
分析能力
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Bra samarbetsförmåga
対人能力
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Bra förhandlingsteknik
交渉能力
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Bra presentationsteknik
プレゼンテーション能力
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
履歴書を同封いたしました。
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
・・・・から推薦状を頂きました。
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Jag finns tillgänglig för intervju ...
・・・・日なら伺うことができます。
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Med vänlig hälsning,
敬具
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med vänliga hälsningar,
敬具
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Vördsamt,
敬具
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Vänliga hälsningar,
敬具
Informellt, förnamn används