Esperanto | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Bäste herrn,
Estimata sinjoro,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Bästa fru,
Estimata sinjorino,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Bästa herr eller fru,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Bästa herrar,
Estimataj sinjoroj,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Bäste herr Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Bästa fröken Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Bäste John Smith,
Estimata John Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Jag skriver gällande er annons på ...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Mi ŝatus labori por vi, por...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Mina främsta styrkor är ...
Miaj fortoj estas...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Mitt kompetensområde är ...
Mia areo de kompetenteco estas...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Mi havas bonegan komandon de...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Mi havas mezan scion de...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Mi havas... jarojn de sperto en...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Jag är en erfaren användare av ...
Mi estas sperta uzanto de...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Utmärkt kommunikationsförmåga
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
God slutledningsförmåga
Dedukta rezonado
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logiskt tänkande
Logika rezonado
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytisk förmåga
Analizaj kapabloj
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Bra samarbetsförmåga
Bonaj interhomaj kapabloj
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Bra förhandlingsteknik
Negocadaj kapabloj
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Bra presentationsteknik
Prezentaj kapabloj
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Vi trovos mian karierresumo kune.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Vi povas akiri referencojn el...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med vänliga hälsningar,
Altestime,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Vördsamt,
Altestime,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Vänliga hälsningar,
Ĉion bonan,
Informellt, förnamn används