Danska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Distinguido Señor:
Kære Hr.,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Distinguida Señora:
Kære Fru.,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Distinguidos Señores:
Kære Hr./Fru.,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Apreciados Señores:
Kære Hr./Fru.,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A quien pueda interesar
Til hvem dette ankommer,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Apreciado Sr. Pérez:
Kære Hr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Apreciada Sra. Pérez:
Kære Fru. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Apreciada Srta. Pérez:
Kære Frk. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Apreciada Sra. Pérez:
Kære Fr. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Estimado Sr. Pérez:
Kære John Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Quisiera postularme para el puesto de...
Jeg ville søge stillingen som...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Mis puntos fuertes son...
Mine styrker er...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Mi área de conocimiento es...
Mit ekspertområde er...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Tengo un manejo excelente de...
Jeg råder fremragende over...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Jeg har en fungerende viden om...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Jeg er en erfaren bruger af...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Excelentes habilidades de comunicación
Fremragende kommunikations evner
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Razonamiento deductivo
Deduktiv argumentation
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Razonamiento lógico
Logisk tænkning
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Capacidad de análisis
Analytiske evner
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Buena comunicación interpersonal
Gode interpersonel evner
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Aptitudes de negociación
Forhandlings evner
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Habilidad para hablar en público
Præsentations evner
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Encontrará mi currículo adjunto.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Referencer kan rekvieres fra...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Jeg er ledig til et interview den...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Se despide cordialmente,
Med venlig hilsen
Formellt, mottagarens namn är okänt
Atentamente,
Med venlig hilsen
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Respetuosamente,
Med respekt,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Saludos,
Med venlig hilsen
Informellt, förnamn används