Ungerska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Уважаемый г-н ...
Tisztelt Uram!
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Уважаемая госпожа...
Tisztelt Hölgyem!
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Уважаемые...
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Уважаемые...
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Уважаемые...
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Уважаемый г-н Смидт
Tisztelt Smith Úr!
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztelt Smith Asszony!
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztelt Smith Asszony!
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Уважаемый...
Kedves Smith John!
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Я нашел ваше обявление в... ... числа
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Прошу принять меня на должность...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Мои сильные стороны:...
Erősségeim ...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Я специализируюсь на...
Szakterületem a ....
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
За время работы в ... я развил свои навыки...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Мой родной язык..., я также говорю по...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Я отлично владею...
Magas szinten beszélek...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Я свободно говорю по...
Középszinten beszélek....
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Я являюсь продвинутым пользователем...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Отличные коммуникативные навыки
Kiváló kommunikációs készség
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Логическая аргументация
Deduktív érvelés
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Логическое мышление
Logikus gondolkodás
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Аналитические способности
Analitikus készségek
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Высокие личностные качества
Jó interperszonális készség
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Переговорческие навыки
Jó tárgyalási készség
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Презентационные навыки
Előadó készség/Prezentációs készség
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Я свободен...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
С уважением...
Tisztelettel,
Formellt, mottagarens namn är okänt
С уважением ваш...
Tisztelettel,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
С уважением ваш...
Tisztelettel,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
С уважением...
Üdvözlettel,
Informellt, förnamn används