Turkiska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Уважаемый г-н ...
Sayın Yetkili,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Уважаемая госпожа...
Sayın Yetkili,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Уважаемые...
Sayın Yetkili,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Уважаемые...
Sayın Yetkililer,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Уважаемые...
Yetkili makama / merciiye,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Уважаемый г-н Смидт
Sayın Ahmet Bey,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Sayın Dilek Hanım,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Sayın Melek Hanım,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Sayın Demet Hanım,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Уважаемый...
Sayın Alihan Erturan,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Я нашел ваше обявление в... ... числа
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Прошу принять меня на должность...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Мои сильные стороны:...
Güçlü yanlarım ...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Я специализируюсь на...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
За время работы в ... я развил свои навыки...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Мой родной язык..., я также говорю по...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Я отлично владею...
... diline son derece hakimimdir.
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Я свободно говорю по...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Я являюсь продвинутым пользователем...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Отличные коммуникативные навыки
Mükemmel iletişim becerisi
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Логическая аргументация
Tümdengelim muhakemesi
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Логическое мышление
Mantıklı düşünebilme
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Аналитические способности
Analitik düşünce
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Высокие личностные качества
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Переговорческие навыки
Anlaşma becerisi
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Презентационные навыки
Sunum becerisi
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Я свободен...
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
С уважением...
Saygılarımla,
Formellt, mottagarens namn är okänt
С уважением ваш...
Tüm içtenliğimle,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
С уважением ваш...
Saygılarımla,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
С уважением...
Saygılar,
Informellt, förnamn används