Finska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Уважаемый г-н ...
Hyvä Herra,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Уважаемая госпожа...
Hyvä Rouva,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Уважаемые...
Hyvä vastaanottaja,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Уважаемые...
Hyvät vastaanottajat,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Уважаемые...
Hyvät vastaanottajat,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Уважаемый г-н Смидт
Hyvä herra Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Hyvä rouva Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Hyvä neiti Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Уважаемый...
Hyvä John Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Kirjoitamme teille liittyen...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Прошу принять меня на должность...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Мои сильные стороны:...
Vahvuuksiini kuuluvat...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Я специализируюсь на...
Asiantuntemukseni keskittyy...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
За время работы в ... я развил свои навыки...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Мой родной язык..., я также говорю по...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Я отлично владею...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Я свободно говорю по...
Minulla on hyvät perustaidot...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Я являюсь продвинутым пользователем...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Отличные коммуникативные навыки
Erinomainen kyky kommunikoida
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Логическая аргументация
Deduktiivinen ajattelu
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Логическое мышление
Looginen ajattelu
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Аналитические способности
Analyyttiset taidot
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Высокие личностные качества
Hyvät ihmissuhdetaidot
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Переговорческие навыки
Neuvottelukyvyt
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Презентационные навыки
Esiintymistaidot
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Suosituksia voi pyytää...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Я свободен...
Olen saatavilla haastatteluun...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
С уважением...
Ystävällisin terveisin,
Formellt, mottagarens namn är okänt
С уважением ваш...
Ystävällisin terveisin,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
С уважением ваш...
Kunnioittavasti,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
С уважением...
Parhain terveisin,
Informellt, förnamn används