Koreanska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Stimate Domn,
존경하는 관계자 분께
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Stimată Doamnă,
존경하는 관계자 분께
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Stimate Domn/Doamnă,
존경하는 관계자 분께
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Stimați Domni,
존경하는 관계자 분(들)께
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
În atenția cui este interesat,
존경하는 관계자 분(들)께
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Stimate Domnule Popescu,
존경하는 김철수 님께
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Stimată Doamnă Popescu,
존경하는 김희연 님께
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Stimată Domnișoară Popescu,
존경하는 김희연 님께
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Stimată Doamnă Popescu,
존경하는 김희연 님께
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Dragă Andrei Popescu,
친애하는 최현우님께
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Aș dori să aplic pentru poziția de...
...에 지원하고 싶습니다.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Punctele mele forte sunt...
저의 장점은 ... 입니다.
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Domeniul meu de bază este...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Stăpânesc foarte bine...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Cunosc la nivel mediu...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Am...ani de experienţă în domeniul...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Sunt un utilizator experimentat de...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Abilităţi de comunicare excelente.
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Gândire deductivă.
추론 이해 능력
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Gândire logică.
논리적인 사고능력
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Abilităţi analitice.
분석 능력
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Abilităţi interpersonale bune.
좋은 사교성
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Abilităţi de negociere
협정 능력
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Abilităţi în adresarea către un public larg.
프리젠테이션 능력
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Referinţele pot fi solicitate de la...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Cu stimă,
... (이름) 드림
Formellt, mottagarens namn är okänt
Cu sinceritate,
... (이름) 드림
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Cu respect,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Toate cele bune,
감사합니다. ...씨.
Informellt, förnamn används