Italienska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Stimate Domn,
Gentilissimo,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Stimată Doamnă,
Gentilissima,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Stimate Domn/Doamnă,
Gentili Signore e Signori,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Stimați Domni,
Alla cortese attenzione di ...,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
În atenția cui este interesat,
A chi di competenza,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Stimate Domnule Popescu,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Stimată Doamnă Popescu,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Stimată Domnișoară Popescu,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Stimată Doamnă Popescu,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Dragă Andrei Popescu,
Gentilissimo Bianchi,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Punctele mele forte sunt...
I miei punti di forza sono...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Domeniul meu de bază este...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Stăpânesc foarte bine...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Cunosc la nivel mediu...
Sto imparando...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Am...ani de experienţă în domeniul...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Sunt un utilizator experimentat de...
Sono un(') utente esperto/a di...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Abilităţi de comunicare excelente.
Eccellenti doti comunicative
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Gândire deductivă.
Capacità deduttive e di ragionamento
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Gândire logică.
Capacità logiche
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Abilităţi analitice.
Capacità analitiche
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Abilităţi interpersonale bune.
Ottime abilità interpersonali
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Abilităţi de negociere
Capacità di negoziazione
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Capacità di presentazione
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
In allegato trova il mio cv.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Referinţele pot fi solicitate de la...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Sono disponibile per un colloquio...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Cu stimă,
In fede,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Cu sinceritate,
Cordialmente,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Cu respect,
I miei più cordiali saluti,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Toate cele bune,
Saluti
Informellt, förnamn används