Tyska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Sehr geehrter Herr,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Sehr geehrte Frau,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A quem possa interessar,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Lieber Herr Schmidt,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Meus pontos fortes são...
Zu meinen Stärken zählen...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Mein Fachgebiet ist...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Eu tenho experiência em /com ...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Excelente habilidade de comunicação
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Raciocínio dedutivo
schlussfolgerndes Denken
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Pensamento lógico
logisches Denken
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Habilidades analíticas
analytische Fähigkeiten
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Bom relacionamento interpessoal
hohe soziale Kompetenz
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Habilidades de negociação
Verhandlungsgeschick
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Habilidades de comunicação
Präsentationsfähigkeiten
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Estou disponível para entrevista em ..
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Cordialmente,
Mit freundlichen Grüßen
Formellt, mottagarens namn är okänt
Atenciosamente,
Mit freundlichen Grüßen
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Com elevada estima,
Hochachtungsvoll
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Lembranças,
Herzliche Grüße
Informellt, förnamn används