Finska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Hyvä Herra,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Hyvä Rouva,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Hyvä vastaanottaja,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Hyvät vastaanottajat,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A quem possa interessar,
Hyvät vastaanottajat,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Hyvä herra Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Hyvä rouva Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Hyvä neiti Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Hyvä John Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Kirjoitamme teille liittyen...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Meus pontos fortes são...
Vahvuuksiini kuuluvat...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Asiantuntemukseni keskittyy...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Minulla on hyvät perustaidot...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Eu tenho experiência em /com ...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Excelente habilidade de comunicação
Erinomainen kyky kommunikoida
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Raciocínio dedutivo
Deduktiivinen ajattelu
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Pensamento lógico
Looginen ajattelu
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Habilidades analíticas
Analyyttiset taidot
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Bom relacionamento interpessoal
Hyvät ihmissuhdetaidot
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Habilidades de negociação
Neuvottelukyvyt
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Habilidades de comunicação
Esiintymistaidot
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Suosituksia voi pyytää...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Estou disponível para entrevista em ..
Olen saatavilla haastatteluun...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Cordialmente,
Ystävällisin terveisin,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Atenciosamente,
Ystävällisin terveisin,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Com elevada estima,
Kunnioittavasti,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Lembranças,
Parhain terveisin,
Informellt, förnamn används