Tjeckiska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Szanowny Panie,
Vážený pane,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Szanowna Pani,
Vážená paní,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Szanowni Państwo,
Vážený pane / Vážená paní,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Szanowni Państwo,
Dobrý den,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Szanowni Państwo,
Všem zainteresovaným stranám,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Szanowny Panie,
Vážený pane Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Szanowna Pani,
Vážená paní Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Szanowna Pani,
Vážená slečno Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Szanowna Pani,
Vážená paní Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Szanowny Panie,
Milý Johne Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Moje mocne strony to ...
Moje silné stránky jsou...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Moje oblast odborných znalostí je...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Mám výbornou znalost...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Mám znalost...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Biegle posługuję się programem/programami...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Výborné komunikační schopnosti
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Rozumowanie dedukcyjne
Dedukce
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logiczne myślenie
Logické myšlení
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Zdolności analityczne
Analytické schopnosti
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Zdolności interpersonalne
Dobré interpersonální schopnosti
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Zdolności negocjacyjne
Vyjednávací schopnosti
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Umiejętność prezentacji
Prezentační dovednosti
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Referencje na żądanie.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Referencje na żądanie od ...
Ohledně referencí se obraťte na...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Z wyrazami szacunku,
S pozdravem,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Z wyrazami szacunku,
S pozdravem,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Z poważaniem,
S úctou,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Pozdrawiam,
Se srdečným pozdravem,
Informellt, förnamn används