Svenska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Szanowny Panie,
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Szanowna Pani,
Bästa fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Szanowni Państwo,
Bästa herr eller fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Szanowni Państwo,
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Szanowni Państwo,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Szanowny Panie,
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Szanowna Pani,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Szanowna Pani,
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Szanowna Pani,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Szanowny Panie,
Bäste John Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Jag skriver gällande er annons på ...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Moje mocne strony to ...
Mina främsta styrkor är ...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Mitt kompetensområde är ...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Biegle posługuję się programem/programami...
Jag är en erfaren användare av ...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Utmärkt kommunikationsförmåga
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Rozumowanie dedukcyjne
God slutledningsförmåga
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logiczne myślenie
Logiskt tänkande
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Zdolności analityczne
Analytisk förmåga
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Zdolności interpersonalne
Bra samarbetsförmåga
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Zdolności negocjacyjne
Bra förhandlingsteknik
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Umiejętność prezentacji
Bra presentationsteknik
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Referencje na żądanie.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Referencje na żądanie od ...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Z wyrazami szacunku,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Z wyrazami szacunku,
Med vänliga hälsningar,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Z poważaniem,
Vördsamt,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Pozdrawiam,
Vänliga hälsningar,
Informellt, förnamn används