Svenska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Geachte heer
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Geachte mevrouw
Bästa fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Geachte heer, mevrouw
Bästa herr eller fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Geachte dames en heren
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Geachte dames en heren
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Geachte heer Jansen
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Beste meneer Jansen
Bäste John Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Jag skriver gällande er annons på ...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Ik solliciteer naar de functie van ...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Mijn sterke punten zijn ...
Mina främsta styrkor är ...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Mijn vakgebied is ...
Mitt kompetensområde är ...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Ik beschik over goede kennis van ...
Jag är en erfaren användare av ...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Utmärkt kommunikationsförmåga
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Analytisch denkvermogen
God slutledningsförmåga
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logisch denkvermogen
Logiskt tänkande
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytische vaardigheden
Analytisk förmåga
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Goede intermenselijke vaardigheden
Bra samarbetsförmåga
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Onderhandelingsvaardigheden
Bra förhandlingsteknik
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Presentatievaardigheden
Bra presentationsteknik
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Met vriendelijke groet,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Met vriendelijke groet,
Med vänliga hälsningar,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Hoogachtend,
Vördsamt,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Met de beste groeten,
Vänliga hälsningar,
Informellt, förnamn används