Spanska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Geachte heer
Distinguido Señor:
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Geachte mevrouw
Distinguida Señora:
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Geachte heer, mevrouw
Distinguidos Señores:
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Geachte dames en heren
Apreciados Señores:
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Geachte dames en heren
A quien pueda interesar
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Geachte heer Jansen
Apreciado Sr. Pérez:
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Apreciada Sra. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Apreciada Srta. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Apreciada Sra. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Beste meneer Jansen
Estimado Sr. Pérez:
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Ik solliciteer naar de functie van ...
Quisiera postularme para el puesto de...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Mijn sterke punten zijn ...
Mis puntos fuertes son...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Mijn vakgebied is ...
Mi área de conocimiento es...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Tengo un manejo excelente de...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Ik beschik over goede kennis van ...
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Excelentes habilidades de comunicación
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Analytisch denkvermogen
Razonamiento deductivo
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logisch denkvermogen
Razonamiento lógico
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytische vaardigheden
Capacidad de análisis
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Goede intermenselijke vaardigheden
Buena comunicación interpersonal
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Onderhandelingsvaardigheden
Aptitudes de negociación
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Presentatievaardigheden
Habilidad para hablar en público
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Encontrará mi currículo adjunto.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Met vriendelijke groet,
Se despide cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Met vriendelijke groet,
Atentamente,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Hoogachtend,
Respetuosamente,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Met de beste groeten,
Saludos,
Informellt, förnamn används