Polska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Geachte heer
Szanowny Panie,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Geachte mevrouw
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Geachte heer, mevrouw
Szanowni Państwo,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Geachte dames en heren
Szanowni Państwo,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Geachte dames en heren
Szanowni Państwo,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Geachte heer Jansen
Szanowny Panie,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Beste meneer Jansen
Szanowny Panie,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Ik solliciteer naar de functie van ...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Mijn sterke punten zijn ...
Moje mocne strony to ...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Mijn vakgebied is ...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Ik beschik over een goede beheersing van ...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Ik beschik over goede kennis van ...
Biegle posługuję się programem/programami...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Analytisch denkvermogen
Rozumowanie dedukcyjne
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logisch denkvermogen
Logiczne myślenie
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytische vaardigheden
Zdolności analityczne
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Goede intermenselijke vaardigheden
Zdolności interpersonalne
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Onderhandelingsvaardigheden
Zdolności negocjacyjne
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Presentatievaardigheden
Umiejętność prezentacji
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Referencje na żądanie.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Referencje na żądanie od ...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Met vriendelijke groet,
Z wyrazami szacunku,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Met vriendelijke groet,
Z wyrazami szacunku,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Hoogachtend,
Z poważaniem,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Met de beste groeten,
Pozdrawiam,
Informellt, förnamn används