Engelska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Geachte heer
Dear Sir,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Geachte mevrouw
Dear Madam,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Geachte heer, mevrouw
Dear Sir / Madam,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Geachte dames en heren
Dear Sirs,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Geachte dames en heren
To whom it may concern,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Geachte heer Jansen
Dear Mr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Dear Mrs. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Dear Miss Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Dear Ms. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Beste meneer Jansen
Dear John Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
I refer to your advertisement in…dated… .
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Ik solliciteer naar de functie van ...
I would like to apply for the position of…
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
I am particularly interested in this job, as…
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
I would like to work for you, in order to…
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Mijn sterke punten zijn ...
My strengths are…
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
I would be well suited to the position because…
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Mijn vakgebied is ...
My area of expertise is…
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Whilst working at… I became highly competent in…
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Even under pressure I can maintain high standards.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
My native language is…, but I can also speak…
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
I have an excellent command of…
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Ik beschik over een goede beheersing van ...
I have a working knowledge of…
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Ik heb ... jaren ervaring als ...
I have …years experience of working…
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Ik beschik over goede kennis van ...
I am an experienced user of…
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
I believe I possess the right combination of...and… .
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Excellent communication skills
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Analytisch denkvermogen
Deductive reasoning
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Logisch denkvermogen
Logical thinking
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Analytische vaardigheden
Analytical skills
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Goede intermenselijke vaardigheden
Good interpersonal skills
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Onderhandelingsvaardigheden
Negotiation skills
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Presentatievaardigheden
Presentation skills
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Please find my résumé / CV attached.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
I can supply references from…if required.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
References can be requested from…
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
I am available for interview on…
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Met vriendelijke groet,
Yours faithfully,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Met vriendelijke groet,
Yours sincerely,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Hoogachtend,
Respectfully yours,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Met de beste groeten,
Kind/Best regards,
Informellt, förnamn används