Ungerska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

拝啓
Tisztelt Uram!
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
拝啓
Tisztelt Hölgyem!
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
拝啓
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
拝啓
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
関係者各位
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
拝啓 
Tisztelt Smith Úr!
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Tisztelt Smith Asszony!
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Tisztelt Smith Asszony!
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
拝啓
・・・・様
Kedves Smith John!
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
私の強みは・・・・
Erősségeim ...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
・・・・することで貢献することができます。
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Szakterületem a ....
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
・・・・語を話すことができます。
Magas szinten beszélek...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Középszinten beszélek....
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
・・・・を使いこなすことができます。
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Används för att ange vad för programvara du kan använda
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
コミュニケーション能力
Kiváló kommunikációs készség
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
演繹的推理力
Deduktív érvelés
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
論理的思考能力
Logikus gondolkodás
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
分析能力
Analitikus készségek
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
対人能力
Jó interperszonális készség
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
交渉能力
Jó tárgyalási készség
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
プレゼンテーション能力
Előadó készség/Prezentációs készség
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
履歴書を同封いたしました。
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
・・・・から推薦状を頂きました。
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
・・・・日なら伺うことができます。
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
敬具
Tisztelettel,
Formellt, mottagarens namn är okänt
敬具
Tisztelettel,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
敬具
Tisztelettel,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
敬具
Üdvözlettel,
Informellt, förnamn används