Turkiska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

拝啓
Sayın Yetkili,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
拝啓
Sayın Yetkili,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
拝啓
Sayın Yetkili,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
拝啓
Sayın Yetkililer,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
関係者各位
Yetkili makama / merciiye,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
拝啓 
Sayın Ahmet Bey,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Sayın Dilek Hanım,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Sayın Melek Hanım,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Sayın Demet Hanım,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
拝啓
・・・・様
Sayın Alihan Erturan,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
... için sizinle çalışmak isterdim.
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
私の強みは・・・・
Güçlü yanlarım ...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
・・・・することで貢献することができます。
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
・・・・語を話すことができます。
... diline son derece hakimimdir.
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
・・・・語の知識も持ち合わせています。
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
・・・・を使いこなすことができます。
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Används för att ange vad för programvara du kan använda
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
コミュニケーション能力
Mükemmel iletişim becerisi
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
演繹的推理力
Tümdengelim muhakemesi
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
論理的思考能力
Mantıklı düşünebilme
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
分析能力
Analitik düşünce
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
対人能力
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
交渉能力
Anlaşma becerisi
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
プレゼンテーション能力
Sunum becerisi
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
履歴書を同封いたしました。
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
・・・・から推薦状を頂きました。
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
・・・・日なら伺うことができます。
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
敬具
Saygılarımla,
Formellt, mottagarens namn är okänt
敬具
Tüm içtenliğimle,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
敬具
Saygılarımla,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
敬具
Saygılar,
Informellt, förnamn används