Tjeckiska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

拝啓
Vážený pane,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
拝啓
Vážená paní,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
拝啓
Vážený pane / Vážená paní,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
拝啓
Dobrý den,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
関係者各位
Všem zainteresovaným stranám,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
拝啓 
Vážený pane Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Vážená paní Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Vážená slečno Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Vážená paní Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
拝啓
・・・・様
Milý Johne Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
私の強みは・・・・
Moje silné stránky jsou...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
・・・・することで貢献することができます。
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Moje oblast odborných znalostí je...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
・・・・語を話すことができます。
Mám výbornou znalost...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Mám znalost...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
・・・・を使いこなすことができます。
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
コミュニケーション能力
Výborné komunikační schopnosti
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
演繹的推理力
Dedukce
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
論理的思考能力
Logické myšlení
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
分析能力
Analytické schopnosti
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
対人能力
Dobré interpersonální schopnosti
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
交渉能力
Vyjednávací schopnosti
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
プレゼンテーション能力
Prezentační dovednosti
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
履歴書を同封いたしました。
Můj životopis naleznete v příloze.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
・・・・から推薦状を頂きました。
Ohledně referencí se obraťte na...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
・・・・日なら伺うことができます。
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
敬具
S pozdravem,
Formellt, mottagarens namn är okänt
敬具
S pozdravem,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
敬具
S úctou,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
敬具
Se srdečným pozdravem,
Informellt, förnamn används