Ryska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

拝啓
Уважаемый г-н ...
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
拝啓
Уважаемая госпожа...
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
拝啓
Уважаемые...
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
拝啓
Уважаемые...
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
関係者各位
Уважаемые...
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
拝啓 
Уважаемый г-н Смидт
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
拝啓
・・・・様
Уважаемый...
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Прошу принять меня на должность...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
私の強みは・・・・
Мои сильные стороны:...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
・・・・することで貢献することができます。
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Я специализируюсь на...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
За время работы в ... я развил свои навыки...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Мой родной язык..., я также говорю по...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
・・・・語を話すことができます。
Я отлично владею...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Я свободно говорю по...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
・・・・を使いこなすことができます。
Я являюсь продвинутым пользователем...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
コミュニケーション能力
Отличные коммуникативные навыки
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
演繹的推理力
Логическая аргументация
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
論理的思考能力
Логическое мышление
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
分析能力
Аналитические способности
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
対人能力
Высокие личностные качества
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
交渉能力
Переговорческие навыки
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
プレゼンテーション能力
Презентационные навыки
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
履歴書を同封いたしました。
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
・・・・から推薦状を頂きました。
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
・・・・日なら伺うことができます。
Я свободен...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
敬具
С уважением...
Formellt, mottagarens namn är okänt
敬具
С уважением ваш...
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
敬具
С уважением ваш...
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
敬具
С уважением...
Informellt, förnamn används