Rumänska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

拝啓
Stimate Domn,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
拝啓
Stimată Doamnă,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
拝啓
Stimate Domn/Doamnă,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
拝啓
Stimați Domni,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
関係者各位
În atenția cui este interesat,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
拝啓 
Stimate Domnule Popescu,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Stimată Doamnă Popescu,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Stimată Domnișoară Popescu,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Stimată Doamnă Popescu,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
拝啓
・・・・様
Dragă Andrei Popescu,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
私の強みは・・・・
Punctele mele forte sunt...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
・・・・することで貢献することができます。
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Domeniul meu de bază este...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
・・・・語を話すことができます。
Stăpânesc foarte bine...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Cunosc la nivel mediu...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Am...ani de experienţă în domeniul...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
・・・・を使いこなすことができます。
Sunt un utilizator experimentat de...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
コミュニケーション能力
Abilităţi de comunicare excelente.
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
演繹的推理力
Gândire deductivă.
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
論理的思考能力
Gândire logică.
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
分析能力
Abilităţi analitice.
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
対人能力
Abilităţi interpersonale bune.
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
交渉能力
Abilităţi de negociere
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
プレゼンテーション能力
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
履歴書を同封いたしました。
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
・・・・から推薦状を頂きました。
Referinţele pot fi solicitate de la...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
・・・・日なら伺うことができます。
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
敬具
Cu stimă,
Formellt, mottagarens namn är okänt
敬具
Cu sinceritate,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
敬具
Cu respect,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
敬具
Toate cele bune,
Informellt, förnamn används