Finska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

拝啓
Hyvä Herra,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
拝啓
Hyvä Rouva,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
拝啓
Hyvä vastaanottaja,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
拝啓
Hyvät vastaanottajat,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
関係者各位
Hyvät vastaanottajat,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
拝啓 
Hyvä herra Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Hyvä rouva Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Hyvä neiti Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
拝啓
・・・・様
Hyvä John Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Kirjoitamme teille liittyen...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
私の強みは・・・・
Vahvuuksiini kuuluvat...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
・・・・することで貢献することができます。
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Asiantuntemukseni keskittyy...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
・・・・語を話すことができます。
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Minulla on hyvät perustaidot...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
・・・・を使いこなすことができます。
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
コミュニケーション能力
Erinomainen kyky kommunikoida
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
演繹的推理力
Deduktiivinen ajattelu
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
論理的思考能力
Looginen ajattelu
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
分析能力
Analyyttiset taidot
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
対人能力
Hyvät ihmissuhdetaidot
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
交渉能力
Neuvottelukyvyt
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
プレゼンテーション能力
Esiintymistaidot
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
履歴書を同封いたしました。
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
・・・・から推薦状を頂きました。
Suosituksia voi pyytää...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
・・・・日なら伺うことができます。
Olen saatavilla haastatteluun...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
敬具
Ystävällisin terveisin,
Formellt, mottagarens namn är okänt
敬具
Ystävällisin terveisin,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
敬具
Kunnioittavasti,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
敬具
Parhain terveisin,
Informellt, förnamn används