Esperanto | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

拝啓
Estimata sinjoro,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
拝啓
Estimata sinjorino,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
拝啓
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
拝啓
Estimataj sinjoroj,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
関係者各位
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
拝啓 
Estimata sinjoro Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
拝啓
・・・・様
Estimata John Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Mi ŝatus labori por vi, por...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
私の強みは・・・・
Miaj fortoj estas...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
・・・・することで貢献することができます。
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Mia areo de kompetenteco estas...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
・・・・語を話すことができます。
Mi havas bonegan komandon de...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Mi havas mezan scion de...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Mi havas... jarojn de sperto en...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
・・・・を使いこなすことができます。
Mi estas sperta uzanto de...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
コミュニケーション能力
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
演繹的推理力
Dedukta rezonado
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
論理的思考能力
Logika rezonado
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
分析能力
Analizaj kapabloj
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
対人能力
Bonaj interhomaj kapabloj
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
交渉能力
Negocadaj kapabloj
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
プレゼンテーション能力
Prezentaj kapabloj
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
履歴書を同封いたしました。
Vi trovos mian karierresumo kune.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
・・・・から推薦状を頂きました。
Vi povas akiri referencojn el...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
・・・・日なら伺うことができます。
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
敬具
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är okänt
敬具
Altestime,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
敬具
Altestime,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
敬具
Ĉion bonan,
Informellt, förnamn används