Engelska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

拝啓
Dear Sir,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
拝啓
Dear Madam,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
拝啓
Dear Sir / Madam,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
拝啓
Dear Sirs,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
関係者各位
To whom it may concern,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
拝啓 
Dear Mr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Dear Mrs. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Dear Miss Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
拝啓
・・・・様
Dear Ms. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
拝啓
・・・・様
Dear John Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
I refer to your advertisement in…dated… .
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
I would like to apply for the position of…
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
I am particularly interested in this job, as…
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
I would like to work for you, in order to…
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
私の強みは・・・・
My strengths are…
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
・・・・することで貢献することができます。
I would be well suited to the position because…
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Although I have no previous experience in…, I have had…
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
My area of expertise is…
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Whilst working at… I became highly competent in…
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Even under pressure I can maintain high standards.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
My native language is…, but I can also speak…
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
・・・・語を話すことができます。
I have an excellent command of…
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
・・・・語の知識も持ち合わせています。
I have a working knowledge of…
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
I have …years experience of working…
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
・・・・を使いこなすことができます。
I am an experienced user of…
Används för att ange vad för programvara du kan använda
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
I believe I possess the right combination of...and… .
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
コミュニケーション能力
Excellent communication skills
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
演繹的推理力
Deductive reasoning
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
論理的思考能力
Logical thinking
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
分析能力
Analytical skills
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
対人能力
Good interpersonal skills
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
交渉能力
Negotiation skills
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
プレゼンテーション能力
Presentation skills
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
履歴書を同封いたしました。
Please find my résumé / CV attached.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
I can supply references from…if required.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
・・・・から推薦状を頂きました。
References can be requested from…
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
・・・・日なら伺うことができます。
I am available for interview on…
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
敬具
Yours faithfully,
Formellt, mottagarens namn är okänt
敬具
Yours sincerely,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
敬具
Respectfully yours,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
敬具
Kind/Best regards,
Informellt, förnamn används