Ungerska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Gentilissimo,
Tisztelt Uram!
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Gentilissima,
Tisztelt Hölgyem!
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Gentili Signore e Signori,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Alla cortese attenzione di ...,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A chi di competenza,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Gentilissimo Sig. Rossi,
Tisztelt Smith Úr!
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Gentilissima Sig.na Verdi,
Tisztelt Smith Asszony!
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Tisztelt Smith Asszony!
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Gentilissimo Bianchi,
Kedves Smith John!
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
In risposta all'annuncio apparso ne...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
I miei punti di forza sono...
Erősségeim ...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Szakterületem a ....
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Magas szinten beszélek...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Sto imparando...
Középszinten beszélek....
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Sono un(') utente esperto/a di...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Eccellenti doti comunicative
Kiváló kommunikációs készség
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Capacità deduttive e di ragionamento
Deduktív érvelés
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Capacità logiche
Logikus gondolkodás
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Capacità analitiche
Analitikus készségek
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Ottime abilità interpersonali
Jó interperszonális készség
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Capacità di negoziazione
Jó tárgyalási készség
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Capacità di presentazione
Előadó készség/Prezentációs készség
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
In allegato trova il mio cv.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Sono disponibile per un colloquio...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
In fede,
Tisztelettel,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Cordialmente,
Tisztelettel,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
I miei più cordiali saluti,
Tisztelettel,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Saluti
Üdvözlettel,
Informellt, förnamn används