Rumänska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Gentilissimo,
Stimate Domn,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Gentilissima,
Stimată Doamnă,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Gentili Signore e Signori,
Stimate Domn/Doamnă,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Alla cortese attenzione di ...,
Stimați Domni,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A chi di competenza,
În atenția cui este interesat,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Gentilissimo Sig. Rossi,
Stimate Domnule Popescu,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Stimată Doamnă Popescu,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Gentilissima Sig.na Verdi,
Stimată Domnișoară Popescu,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Stimată Doamnă Popescu,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Gentilissimo Bianchi,
Dragă Andrei Popescu,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
In risposta all'annuncio apparso ne...
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Attualmente lavoro per... in qualità di...
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
I miei punti di forza sono...
Punctele mele forte sunt...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Domeniul meu de bază este...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Stăpânesc foarte bine...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
Sto imparando...
Cunosc la nivel mediu...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Am...ani de experienţă în domeniul...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Sono un(') utente esperto/a di...
Sunt un utilizator experimentat de...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Eccellenti doti comunicative
Abilităţi de comunicare excelente.
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Capacità deduttive e di ragionamento
Gândire deductivă.
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Capacità logiche
Gândire logică.
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Capacità analitiche
Abilităţi analitice.
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Ottime abilità interpersonali
Abilităţi interpersonale bune.
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Capacità di negoziazione
Abilităţi de negociere
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Capacità di presentazione
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
In allegato trova il mio cv.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Referinţele pot fi solicitate de la...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Sono disponibile per un colloquio...
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
In fede,
Cu stimă,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Cordialmente,
Cu sinceritate,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
I miei più cordiali saluti,
Cu respect,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Saluti
Toate cele bune,
Informellt, förnamn används