Ungerska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Monsieur,
Tisztelt Uram!
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Madame,
Tisztelt Hölgyem!
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Madame, Monsieur,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Madame, Monsieur,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Aux principaux concernés,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Monsieur Dupont,
Tisztelt Smith Úr!
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Madame Dupont,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Mademoiselle Dupont,
Tisztelt Smith Asszony!
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Madame Dupont,
Tisztelt Smith Asszony!
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Monsieur Dupont,
Kedves Smith John!
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Mes qualités principales sont...
Erősségeim ...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Mon domaine d'expertise est...
Szakterületem a ....
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
J'ai une excellente maîtrise du...
Magas szinten beszélek...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
J'ai une connaissance pratique de...
Középszinten beszélek....
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Je suis un utilisateur confirmé de...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Excellentes techniques de communication
Kiváló kommunikációs készség
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Capacité de déduction
Deduktív érvelés
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Esprit de logique
Logikus gondolkodás
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Esprit analytique
Analitikus készségek
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Compétences relationnelles
Jó interperszonális készség
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Compétences en négociation
Jó tárgyalási készség
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Capacités d'exposition
Előadó készség/Prezentációs készség
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Je suis disponible pour un entretien le...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Tisztelettel,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Salutations distinguées,
Tisztelettel,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Tisztelettel,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Meilleures salutations,
Üdvözlettel,
Informellt, förnamn används