Tjeckiska | Fraser - Ansökan | Följebrev

Följebrev - Inledning

Monsieur,
Vážený pane,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Madame,
Vážená paní,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Madame, Monsieur,
Vážený pane / Vážená paní,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Madame, Monsieur,
Dobrý den,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Aux principaux concernés,
Všem zainteresovaným stranám,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Monsieur Dupont,
Vážený pane Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Madame Dupont,
Vážená paní Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Mademoiselle Dupont,
Vážená slečno Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Madame Dupont,
Vážená paní Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Monsieur Dupont,
Milý Johne Smith,
Mindre formellt, har tidigare varit i kontakt med mottagaren
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standardformulering för att ansöka om ett jobb vars annons du såg i en tidning eller i en tidskrift
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standardformulering som används när du svarar på en annons som har publicerats på nätet
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standardformulering som används för att förklara var du hittade en jobbannons
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Formulering som används när du söker ett jobb efter att ha sett en annons i en tidning eller i en tidskrift
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standardformulering för att ansöka om ett jobb
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Används som en inledande fras för att beskriva din nuvarande yrkesstatus och vad den innebär

Följebrev - Lägga fram resonemang

Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Används för att förklara varför du vill ha ett visst jobb
Mes qualités principales sont...
Moje silné stránky jsou...
Används för att framhäva dina viktigaste egenskaper
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Används för att peka på dina svagheter samtidigt som du visar att du är fast besluten om att förbättra dessa
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Används för att förklara vad som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Används om du aldrig haft chansen att arbeta inom en viss bransch men du har den efterfrågade erfarenheten från andra jobb du haft
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Används för att förklara vilken kompetens det är som gör dig till en bra kandidat för jobbet
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Mon domaine d'expertise est...
Moje oblast odborných znalostí je...
Används för att peka ut inom vilket område dina viktigaste egenskaper och erfarenheter ligger
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Används för att peka på din erfarenhet inom ett visst område och för att framhäva din förmåga att skaffa dig nya färdigheter
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Används för att förklara att du skulle sköta jobbet bra tack vare erfarenheter från tidigare anställningar
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Används för att visa att du kan arbeta i en krävande affärsmiljö
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Används för att visa att du har ett personligt intresse för jobbet
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Används för att lyfta fram din cv och för att visa hur väl jobbet skulle passa dig
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Används för att visa vilken kompetens du har fått från ditt nuvarande jobb
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Används för att visa på ytterligare färdigheter som du erhållit från ditt nuvarande jobb. Färdigheter som kanske inte normalt förknippas med din yrkesbeteckning

Följebrev - Beskrivning av färdigheter

Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Används för att ange ditt modersmål men även andra språk som du talar flytande
J'ai une excellente maîtrise du...
Mám výbornou znalost...
Används för att visa att du även kan kommunicera på andra främmande språk på en hög nivå
J'ai une connaissance pratique de...
Mám znalost...
Används för att ange främmande språk som du kan medelbra
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Används för att referera till dina erfarenheter inom ett visst arbetsområde
Je suis un utilisateur confirmé de...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Används för att ange vad för programvara du kan använda
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Används för att beskriva hur balanserade dina kunskaper är
Excellentes techniques de communication
Výborné komunikační schopnosti
Förmåga att dela information med och förklara saker för dina kollegor
Capacité de déduction
Dedukce
Förmåga att förstå och förklara saker snabbt och effektivt
Esprit de logique
Logické myšlení
Förmåga att formulera dina idéer på ett tydligt och väl genomtänkt sätt
Esprit analytique
Analytické schopnosti
Förmåga att bedöma saker och ting i detalj
Compétences relationnelles
Dobré interpersonální schopnosti
Förmåga att hantera och kommunicera med kollegor på ett effektivt sätt
Compétences en négociation
Vyjednávací schopnosti
Förmåga att göra affärer med andra företag på ett effektivt sätt
Capacités d'exposition
Prezentační dovednosti
Förmåga att förmedla idéer på ett effektivt sätt inför en stor grupp

Följebrev - Avslutning

Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Används som avslutning för att repetera din önskan att arbeta för företaget.
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Används som del av avslutningen för att anspela på möjligheten till en intervju
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att din cv/meritförteckning finns bifogad tillsammans med följebrevet
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standardfras för att informera arbetsgivaren om att du är villig att återkomma med referenser
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Ohledně referencí se obraťte na...
Används för att informera arbetsgivaren om att du är villig att ge referenser samt vem de kan kontakta för dessa
Je suis disponible pour un entretien le...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Används för att hänvisa till tider då du är tillgänglig för en intervju
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Används för att ange dina föredragna kontaktuppgifter och för att tacka arbetsgivaren för att hen granskat din ansökan
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
S pozdravem,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Salutations distinguées,
S pozdravem,
Formellt, mycket vanlig, mottagaren är känd
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
S úctou,
Formellt, ovanligt, mottagarens namn är känt
Meilleures salutations,
Se srdečným pozdravem,
Informellt, förnamn används